Waarom een huisdier verzekeren?

Hoe vaak horen we mensen niet zeggen dat hun huisdier hun alles is. Ze zouden niet weten waar ze zijn zonder hun huisdier. De kat of de viervoeter die trouw op hen wacht tot ze thuiskomen en ze vervolgens bespringen om zo aan te geven dolblij te zijn dat het baasje weer thuis is. Afgaande op de verhalen van mensen met huisdieren zouden ze er alles voor over hebben om hun huisdieren een zo goed en prettig mogelijk leven te geven. Toch sluiten maar weinig mensen een huisdierenverzekering af, terwijl het grote voordelen biedt.

De kosten van een behandeling of een opsporing van een vermist huisdier kunnen namelijk erg hoog oplopen. Natuurlijk zijn er mensen die veel spaargeld achter de hand hebben, maar de meeste mensen zullen de kosten van een behandeling of een opsporing niet zomaar kunnen opbrengen. In zo’n geval zal er gekozen moeten worden tussen het welzijn van het huisdier of de eigen persoon, een keuze die makkelijker lijkt dan dat deze daadwerkelijk is. Wanneer de situatie zich eenmaal aandient zullen mensen er maar moeilijk voor kunnen kiezen om hun laatste geld van de maand aan een behandeling van het huisdier te besteden in plaats van hier zelf de boodschappen van te doen.

Uitgebreide dekking

Een huisdierenverzekering is om die reden voor veel mensen een goed idee. Met een huisdierenverzekering weten bezitters van een huisdier zich verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. Zo zal een verzekeraar de kosten van een behandeling door een speciale dierenarts op zich nemen. De kosten hiervan kunnen vaak flink oplopen, zeker wanneer het gaat om meer complexe aandoeningen. Een huisdierenverzekering vergoedt doorgaans de kosten per aandoening tot een paar duizend euro, waarmee de meeste kosten gemakkelijk gedekt kunnen worden.

Daarnaast biedt een huisdierenverzekering een uitgebreide dekking op het gebied van opsporing. Een ieder waarvan het huisdier is weggelopen of op een andere manier niet meer thuis kan komen zal het huisdier graag opsporen om het weer in de armen te sluiten. Een opsporing is echter niet gratis, het kan veel tijd en geld kosten. Een huisdierenverzekering kan op het financiële vlak bijspringen door een budget beschikbaar te stellen voor de opsporing. Zo zal een huisdierenverzekering enkele honderden euro’s meebetalen aan de opsporing door middel van posters in de buurt en advertenties in de lokale krant. De kans dat het huisdier zal worden teruggevonden neemt hierdoor aanmerkelijk toe. Een huisdierenverzekering is daarmee een goede investering van een relatief klein bedrag per maand.

Door de kiezen voor een huisdierenverzekering kan iedereen zijn of haar huisdier de best mogelijke zorg garanderen, zonder hierbij op de kleintjes te hoeven letten. Het voordeel van veel huisdierenverzekeringen is daarnaast dat ze een hoge vrijstelling kennen. Hierdoor zal de huisdierenverzekering in principe alleen uitkeren wanneer de kosten uit de hand lopen en mensen deze zelf niet meer op kunnen brengen. De verzekeraar hoeft hierdoor maar in een bepaald aantal gevallen uit te keren en kan daarom genoegen nemen met een relatief lage maandelijkse premie.

Website template by Arcsin